Hvorfor kan en lampe eksplodere? Hvordan kan man løse dette?

I de fleste projektorene brukes det såkalte høytrykkspærer som inneholder kvikksølv. Disse pærene lyser ved å lage en elektrisk bue mellom to wolframelektroder i brenneren inne i pæren. Brenneren er laget av kvartsglass og inneholder gassblanding som har i drift indre trykk på opptil 250 standardsatmosfærer under temperatur opptil 1300 grader Celsius. Under særlige forhold kan brennerne eksplodere. Heldigvis er projektorer laget slik at de er forberedt for dette tilfellet. Derfor skulle projektorer ikke skades av eksplosjonen. Imidlertid er eksplosjonen selvfølgelig uønskelig.

Hva kan være grunnen til at en lampe eksploderer?

En lampe kan eksplodere av følgende grunner:

Produksjonsfeil på pæren

Brennerglasset kan være tynnere eller det kan finnes en mikrosprekk på et eller annet sted. Hvis man setter pæren i drift øker det indre trykket. Det svake stedet kan muligens ikke tåle det, og brenneren kan derfor eksplodere. Eksplosjon grunnet av en produskjonsfeil oppstår vanligvis i de første driftsminuttene/ -timene. Derfor blir ulykken dekket av garantien. Dessuten skulle dette ikke skje for ofte for at de fleste produsentene lar lampene sine »brenne» i en stund.

Feilaktig montering – berøring med bare hender

Du må aldri ta på en pære med bare hender, særlig ikke fra den indre siden – direkte på brenneren eller i nærheten av den. Stedet med fett på varmer seg opp raskere enn resten av lampen. Som følge av termisk ekspansjon oppstår det indre spenning mellom stedene med forskjellig temperatur. Spenningen kan være så sterk at glasset sprekker. Dette problemet oppstår oftere når man bytter en pære uten modul. Derfor anbefaler vi alltid å bruke hansker under lampebytting.

Uoptimale driftsforhold

Selv om det ikke er en produksjonsfeil på pæren kan det under vanlig drift oppstå svakere steder på brennerglasset pga drift i uoptimale forhold. Følgende situasjoner kan føre til uperfekte forhold:    
  • kontinuerlig eller veldig hyppig drift,
  • mekaniske rystelser som påvirker lampen under drift eller når den er varm,
  • lav temperatur av projektoren ved oppstart,
  • man slår projektoren ofte på og av,
  • man lar ikke lampen bli riktig kjølt av etter at man slår den av.

Utilstrekkelig avkjøling av lampen

Gjelder særlig under drift i støv og røyk. Støvfiltrene blir tette og derfor blir lampen utilstrekkelig avkjølt. Projektoren skal i tide oppdage når lampen er for varm, etterpå skal den slå seg av og la seg avkjøle. Imidlertid kan en overopphetet lampe sprekke.

Slutten av lampens levetid

Projektorlampen skal aldri brukes så lenge det er mulig. Man skal tvert imot bytte den så snart projektoren signalerer at det er snart slutten av lampens levetid. NB! Det anbefales ikke å tilbakestille lampens levetid og fortsette å bruke den gamle lampen. I dette tilfellet øker risikoen for eksplosjon. Jo mer man bruker lampen desto mer reduseres materialet på hovedelektrodene i lampebrenneren – da blir rommet mellom dem større. Jo større rommet mellom eketrodene desto høyere spenning trenges for å lage og holde den elektriske buen. Hvis det nærmer seg slutten av lampens levetid kan nødvendig spenning være så høy at ballasten (apparatet som regulerer ladingen) ikke kunne levere den. Elektroden vil imidlertid oppvarme gassblandingen i lampebrenneren så langt brenneren kan eksplodere.

Feil på projektoren

Eksplosjonen kan være forårsaket av en feil på projektoren, spesielt svikt av lampeballasten. Den kan for eksempel levere feil spenning til lampen. En annen mulighet er at ballasten ikke slutter å lade lampen i tide. Det tredje problemet kan være at ballasten ikke reduserer overoppheting av pæren. Hvis det er allerede andre gang pæren eksploderer i projektoren din, vennligst ta apparatet til service. Den vanligste grunnen til eksplosjon er et samspill av flere faktorer. For eksempel kombinasjon av bruk av en eldre projeksjonslampe og projektoren som ofte er i bruk pluss støv eller fett på et tilstoppet filter.

Hvordan unngå eksplosjonen?

Prøv å bruke projektoren mest mulig i henhold til punktene øverst. I en oversiktlig infografikk har vi oppsummert 10 tips for lengre levetiden.

Hva skal man gjøre når lampen knuser?

  • Pærebrenneren inneholder litt kvikksølv. Etter at lampen har knust ta derfor projektoren til et godt luftet rom. Vennligst luft ut rommet godt der pæren har knust.
  • La projektoren kjøle av i lang nok tid.
  • Fjern lampedekselet, fjern lampehuset og sett huset i en boks eller i en pose som ikke kan skjæres opp. Prøv å fjerne så mange glasskår fra lampen som mulig.
Hvis det finnes glasskår i steder som er vanskelige å nå, anbefaler vi å ta apparatet til et spesialisert service.

Vet du nå alt om lamper så er det bare å velge den rette

Lamper – lynrask veiledning

Finn riktig lampe på kun to tastetrykk

Projektorlamper

Lamper til TV