Kjøpsvilkår

for forretningsforetaket Web Retail s.r.o., med hovedkontor på adressen Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, Tsjekkia, og med organisasjonsnummer. 28876431 i Foretaksregistret

registrert i Foretaksregistret ført av Byretten i Praha, seksjon C, mappe 150602

for salg av varer via nettbutikk lagt ut på nettadressen

Projektorer-Lamper.no

Innhold

 1. Innledende bestemmelser
 2. Brukerkonto
 3. Inngåelse av kjøpsavtale
 4. Prisen for varen og betalingsvilkår
 5. Fratredelse fra kjøpsavtalen
 6. Transport og levering av varen
 7. Rettigheter som følger av manglende oppfyllelse av avtalen
 8. Avtalepartenes øvrige rettigheter og plikter
 9. Personvern
 10. Ansvar og spredning av innhold
 11. Elektronisk registrering av omsetning
 12. Framsendelse
 13. Avsluttende bestemmelser

Spørsmål knyttet til garantien og reklamasjonsbehandling behandles i våre reklamasjonsregler.

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 • 1.1. Disse forretningsvilkårene (heretter kun omtalt som „forretningsvilkårene“) for forretningsforetaket Web Retail s.r.o., med hovedkontor på adressen Husinecká 903/10, identifikasjonsnr. 28876431, registrert i Foretaksregistret ført av Byretten i Praha, seksjon C, mappe 150602 (heretter kun omtalt som „selgeren“) reguleres i samsvar med Sivilrettslovens bestemmelse § 1751, avsnitt 1, i lov nr. 89/2012-samlingen (heretter kun omtalt som „Sivilrettsloven“) avtalepartnernes gjensidige rettigheter og plikter som oppstår i forbindelse med eller på bakgrunn av kjøpsavtalen (heretter kun omtalt som „kjøpsavtalen“) inngått mellom selgeren og en annen fysisk person (heretter kun omtalt som „kjøperen“) via selgerens nettbutikk. Denne nettbutikken drives av selgeren på nettstedet/-adressen Projektorer-Lamper.no (heretter kun omtalt som „nettsted“), og det ved hjelp av grensesnittet på nettstedet (heretter kun omtalt som „grensesnittet“).  
 •  
 • 1.2. Forretningsvilkårene gjelder ikke i tilfeller der den personen som har til hensikt å kjøpe varer fra selgeren er en juridisk person eller en person som når varene bestilles opptrer i forretningsøyemed eller som selvstendig utøver av yrket. Ved å oppgi sitt identifikasjonsnr. i Foretaksregistret i feltet for faktureringsopplysninger når bestillingen foretas, bekrefter kjøperen at han/hun som kjøper opptrer i forretningsøyemed.  
 •  
 • 1.3. Det kan i kjøpsavtalen avtales bestemmelser som avviker fra forretningsvilkårene. Avvikende avtaleforhold i kjøpsavtalen har forrang før bestemmelsene i forretningsvilkårene.  
 •  
 • 1.4. Bestemmelsene i forretningsvilkårene hører uløselig til kjøpsavtalen. Kjøpsavtalen og forretningsvilkårene er skrevet på norsk. Kjøpsavtalen kan inngås på norsk.  
 •  
 • 1.5. Ordlyden i forretningsvilkårene kan av selgeren endres eller suppleres. Rettigheter og forpliktelser som oppstår i den perioden forretningsvilkårenes tidligere ordlyd gjelder, berøres ikke av denne bestemmelsen.

2. BRUKERKONTO

 • 2.1. På bakgrunn av kjøperens registrering på nettstedet kan kjøperen skaffe seg adgang til sitt brukergrensesnitt. Fra sitt brukergrensesnitt kan kjøperen foreta bestilling av varer (heretter kun omtalt som „brukerkonto“). Kjøperen kan bestille varer også uten å registrere seg og da direkte fra nettgrensesnittet til Projektorer-Lamper.no butikken og dets språkmutasjoner.
 •  
 • 2.2. Ved registrering på nettstedet og ved bestilling av varer forplikter kjøperen seg til å oppgi alle sine opplysninger slik de er - korrekt og sannferdig. Det er kjøperens plikt å ved en hvilken som helst endring oppdatere opplysningene som er oppgitt i brukerkontoen. Opplysningene som kjøperen har oppgitt i brukerkontoen og ved bestilling av varer regnes av selgeren for å være riktige.  
 •  
 • 2.3. Adgang til brukerkontoen er beskyttet ved hjelp av brukernavn og passord. Kjøperen forplikter seg til å holde informasjon som er nødvendig for at kjøperen skal kunne skaffe seg adgang til sin brukerkonto, hemmelig.  
 •  
 • 2.4. Kjøperen har ikke rett til å gjøre det mulig for tredjepersoner å benytte seg av brukerkontoen.  
 •  
 • 2.5. Selgeren har rett til å slette en brukerkonto, og da spesielt i tilfelle kjøperen ikke har brukt sin konto på over ett år, evt. i tilfelle kjøperen har brutt sine forpliktelser som går fram av kjøpsavtalen (inkl. forretningsvilkårene).  
 •  
 • 2.6. Kjøperen tar til etterretning at brukerkontoen ikke nødvendigvis må være konstant tilgjengelig, og det da særlig av hensyn til nødvendig vedlikehold av selgerens maskin- og programvare, evt. nødvendig vedlikehold av tredjepersoners maskin- og programvare.

3. INNGÅELSE AV KJØPSAVTALE

 • 3.1. All presentasjon av varer på nettstedets grensesnitt er av informativ karakter og selgeren er ikke forpliktet til å inngå avtale om kjøp som gjelder varene. Bestemmelsene i Sivilrettslovens § 1732, avsnitt 2, benyttes ikke.  
 •  
 • 3.2. Nettstedets grensesnitt inneholder informasjon om varene, og det inkludert pris for den enkelte varen. Prisen for varene er oppgitt inkl. moms og alle tilknyttede avgifter. Prisene for varene fortsetter å gjelde hele den tiden de vises på nettstedets grensesnitt. Selgerens mulighet til å inngå en kjøpsavtale på vilkår som er avtalt individuelt er ikke begrenset av denne bestemmelsen.  
 •  
 • 3.3. Nettstedets grensesnitt omfatter dessuten informasjon om utgifter knyttet til pakking og levering av varer. Informasjon om kostnader knyttet til pakking og levering av varene som er oppgitt på nettstedets grensesnitt gjelder kun så framt varene sendes innenfor Tsjekkia.  
 •  
 • 3.4. For å bestille varer, fyller kjøperen ut bestillingsskjemaet på nettstedets grensesnitt. Bestillingsskjemaet inneholder spesielt informasjon om:
  • 3.4.1. De varene som er bestilt (varene som er bestilt „legger“ kjøperen i den elektroniske handlevognen på nettstedets grensesnitt)  
  • 3.4.2. Betalingsform for å gjøre opp for varenes pris, opplysninger om hvilken framsendingsmåte som ønskes for varene som er bestilt og 
  • 3.4.3. Informasjon om kostnader knyttet til levering av varer (heretter kun omtalt under ett som „bestilling“).
  •  
 • 3.5. Før han/hun sender sin bestilling til selgeren, har kjøperen mulighet til å kontrollere og endre opplysninger som han/hun har oppgitt i bestillingen, og det bl.a. med tanke på at kjøperen skal ha anledning til å oppdage og rette feil som kan oppstå når data legges inn i bestillingen. Kjøperen sender selgeren bestillingen ved å klikke på tasten „SEND BESTILLINGEN“. Opplysninger som er oppgitt i bestillingen anses av selgeren som riktige. Selgeren bekrefter omgående etter å ha mottatt bestillingen at denne er mottatt ved å sende en e-post til kjøperen og det til den e-postadressen kjøperen har oppgitt i brukerkontoen eller bestillingen (heretter kun omtalt som „kjøperens e-postadresse“).  
 •  
 • 3.6. Selgeren har alltid rett til å - alt etter bestillingens karakter - (antall stk. varer, kjøpspris, forutsatte fraktkostnader) anmode kjøperen om ytterligere bekreftelse av bestillingen (f.eks. skriftlig eller over telefon).  
 •  
 • 3.7. Det avtalefestede forholdet mellom selgeren og kjøperen oppstår idet selgeren framsender sin bekreftelse (aksept) på at bestillingen er mottatt. Selgeren sender kjøperen denne bekreftelsen manuelt via e-post til kjøperens e-postadresse etter at selgeren har kontrollert bestillingen. En melding som bekrefter at bestillingen er mottatt som sendes automatisk via e-post i det øyeblikket kunden sender sin bestilling, anses ikke som mottak av bestillingen. Dersom bestillingen ikke blir mottatt, inngås avtalen i det øyeblikket kjøperen tar imot de varene som er bestilt.  
 •  
 • 3.8. I tilfelle det hos selgeren skulle oppstå en helt åpenbar teknisk feil knyttet til angivelse av pris på nettstedets grensesnitt eller i løpet av bestillingsprosessen, er ikke selgeren forpliktet å levere kjøperen varen til denne helt åpenbart gale prisen, og det heller ikke i tilfelle det er sendt en bekreftelse til kjøperen om at bestillingen er mottatt og akseptert i tråd med disse forretningsvilkårene. I så fall si forbeholder selgeren seg retten til å fratre avtalen.  
 •  
 • 3.9. Dersom prisen som er angitt for varen på nettstedets grensesnitt eller i løpet av bestillingsprosessen ikke lenger er aktuell, gjør selgeren kjøperen omgående oppmerksom på dette. Dersom selgeren ikke har mottatt bestilling fra kjøperen, er ikke selgeren forpliktet til å inngå avtale. 
 •  
 • 3.10. Kjøperen samtykker i å bruke midler til kommunikasjon på avstand når kjøpsavtalen inngås. Utgifter som påføres kjøperen i forbindelse med bruk av midler til kommunikasjon på avstand knyttet til inngåelse av kjøpsavtale (utgifter til internettilkobling, kostnader for telefonsamtaler) betales av kjøperen selv, idet disse utgiftene ikke skiller seg fra den grunnleggende betalingssatsen.  

4. PRISEN FOR VAREN OG BETALINGSVILKÅR

 • 4.1. Prisen for varen og eventuelle utgifter knyttet til levering av varen ifølge kjøpsavtalen, kan kjøperen gjøre opp for overfor selgeren på følgende måter:
  • Kontant via oppkrav på det stedet som kjøperen fastsetter i bestillingen
  • Kontaktløst via bankoverføring til selgerens konto nr. IBAN: CZ3520600000000001084699, BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX, ført hos følgende bank: CITFIN, sporitelni druzstvo, Praha 5, Tsjekkia (i fortsettelsen kun omtalt som „selgerens konto“)
  • Kontaktløst via betalingssystemet Pay Pal
  • Kontaktløst ved hjelp av betalingskort
 • 4.2. Sammen med prisen for varene er kjøperen forpliktet til også å betale selgeren for kostnader knyttet til pakking og levering av varen i den størrelsesorden som er avtalt. Dersom det ikke uttrykkelig er fastsatt på annen måte, menes det med dette heretter prisen for varene samt utgifter forbundet med levering av varene.  
 •  
 • 4.3. Selgeren vil under vanlige omstendigheter ikke kreve depositum eller liknende betaling av kjøperen. Ved bestilling av varer av høy verdi, forbeholder selgeren seg imidlertid retten til å kreve depositum. Dette berører ikke bestemmelsene i forretningsvilkårenes ledd 4.6 som gjelder forpliktelse om å gjøre opp for prisen for varen på forhånd.  
 •  
 • 4.4. I tilfelle kontant betaling eller i tilfelle oppkrav utløper betalingsfristen idet varene mottas. I tilfelle kontantløs betaling er betalingsfristen innen 14 dager fra kjøpsavtalen er inngått.  
 •  
 • 4.5. Ved kontantløs betaling er kjøperen forpliktet til å gjøre opp for kjøpsprisen for varen, og i tillegg til å oppgi nummer til betalingsidentifikasjon for betalingen. I tilfelle kontantløs betaling er kjøperens forpliktelse til å gjøre opp for kjøpsprisen oppfylt i det øyeblikket det aktuelle beløpet godskrives selgerens konto.  
 •  
 • 4.6. Selgeren har rett til - og da særlig i tilfelle det fra kjøperens side ikke kommer noen ekstra bekreftelse på bestillingen (ledd 3.6) - å kreve oppgjør for hele kjøpsprisen før varen sendes til kjøperen. Bestemmelsene i Sivilrettslovens § 2119, ledd 1, tas ikke i bruk.  
 •  
 • 4.7. Evt. rabatter på prisen for varen som selgeren gir kjøperen kan ikke kombineres med hverandre.  
 •  
 • 4.8. Så framt det er alminnelig i forretningsmessig sammenheng eller så framt det er fastsatt slik av allment gjeldende forpliktende lovbestemmelser, utsteder selgeren ang. betalinger som er gjennomført på bakgrunn av kjøpsavtale et vedlegg til skattemeldingen - en faktura - til kjøperen. Selgeren betaler moms. Vedlegg til skattemeldingen - faktura - utstedes av selgeren til kjøperen etter at prisen for varen er betalt og sender den i elektronisk form til kjøperens e-postadresse eller i papirform i forsendelsen sammen med varen.  
 •  
 • 4.9. Kjøperen er inneforstått med at etter at vedlegget til skattemeldingen - fakturaen - er utstedt, kan ikke opplysningene som er gitt til dette formålet endres.

5. FRATREDELSE FRA KJØPSAVTALEN

 • 5.1. Kjøperen er inneforstått med at i henhold til bestemmelsene i Sivilrettslovens § 1837, kan ikke han/hun fratre kjøpsavtalen om levering av varer bl.a. i tilfeller der varene er modifisert på forespørsel fra kjøperen eller for dennes person. Videre kan ikke kjøperen fratre kjøpsavtalen om levering av varer i tilfeller der varene raskt blir ødelagt/bedervet, eller tilfeller der varene etter levering ugjenkallelig er blandet med annen vare. Videre kan ikke kjøperen fratre kjøpsavtalen om levering av varer i tilfeller der varene befinner seg i en lukket emballasje som forbrukeren har tatt ut av emballasjen. Av hygieniske årsaker er det ikke mulig å returnere og fratre kjøpsavtalen om levering av varer i tilfeller der varene er lyd- eller videoinnspillinger eller dataprogrammer, dersom originalinnpakningen er brutt.
 •  
 • 5.2. Dersom det ikke er snakk om det tilfellet som er omtalt i ledd 5.1 eller et annet tilfelle der det ikke er mulig å fratre kjøpsavtalen, har kjøperen i henhold til bestemmelsene i Sivilrettslovens § 1829, avsnitt 1, rett til å fratre kjøpsavtalen, og det innen fjorten (14) dager fra varene er mottatt, idet i tilfelle avtalen omfatter flere typer varer eller flere delleveranser, løper denne fristen fra den dagen den sisten leveransen av varer ble mottatt. Melding om fratredelse fra kjøpsavtalen må framsendes selgeren innen den fristen som er oppgitt i forrige setning. Kjøperen kan sende melding om fratredelse fra kjøpsavtalen bl.a. til selgerens hovedkontors adresse, Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Tsjekkia, eller til selgerens e-postadresse info@projektorer-lamper.no. Forbrukeren kan benytte seg av mønsterskjemaet (MS Word | PDF) for å fratre kjøpsavtalen.
 •  
 • 5.3. I tilfelle fratredelse fra kjøpsavtalen iht. forretningsvilkårenes ledd 5.2, oppheves den opprinnelige kjøpsavtalen. Varene må sendes tilbake til selgeren av kjøperen innen fjorten (14) dager fra fratredelse fra kjøpsavtalen. Dersom kjøperen fratrer kjøpsavtalen, er det kjøperen som bærer utgiftene knyttet til å sende varene tilbake til selgeren, og det også i tilfelle varene pga. sin natur (karakter) ikke kan returneres på vanlig måte via post.  
 •  
 • 5.4. I tilfelle fratredelse fra kjøpsavtalen iht. forretningsvilkårenes ledd 5.2, overfører selgeren pengene som er mottatt fra kjøperen, tilbake til kjøperen innen fjorten (14) dager fra fratredelse fra kjøpsavtalen og det på samme måte som selgeren mottok beløpet fra kjøperen. Selgeren har likeledes rett til å returnere vederlaget som kjøperen ytet allerede idet kjøperen returnerte varene eller på annen måte, så framt kjøperen samtykker og på betingelse av at ikke kjøperen påføres ekstrautgifter som følge av dette. Dersom kjøperen fratrer kjøpsavtalen, er ikke selgeren forpliktet til å overføre penger tilbake til kjøperen før kjøperen leverer tilbake varene eller beviser at han/hun har sendt varene tilbake til selgeren.  
 •  
 • 5.5. Dersom kjøperen har valgt en annen enn den rimeligste leveringsformen som selgeren tilbyr, betaler selgeren kjøperen tilbake kostnader til levering av varene med et beløp som tilsvarer den rimeligste formen som tilbys for levering av varene.  
 •  
 • 5.6. Selgeren har rett til å ensidig føye til erstatning som vederlag for skader som har oppstått på varene, mot krav fra kjøperen om å få betalt tilbake kjøpsprisen.  
 •  
 • 5.7. Selgeren forbeholder seg retten til å i følgende tilfeller fratre avtalen:
  • Dersom det pga. en teknisk feil på nettbutikkens grensesnitt er oppgitt en helt åpenbar gal pris for varene (punkt 3.8 i disse forretningsvilkårene)
  • Dersom varene av objektive årsaker ikke kan leveres til opprinnelige vilkår (og da særlig av den grunn at varen ikke lenger er i produksjon, leverandøren har sluttet å levere til Tsjekkia osv.)
  • Dersom oppfyllelse av avtalen blir objektivt umulig eller lovstridig
 •  
 • 5.8. I tilfelle det har oppstått en situasjon som omtalt i punkt 5.6, vil selgeren omgående informere kjøperen om at han/hun trekker seg fra avtalen. Fratredelse fra avtalen trer overfor kjøperen i kraft i det øyeblikket han/hun mottar varene levert. Dersom kjøperen allerede i sin helhet eller delvis har gjort opp for kjøpsprisen, betaler selgeren ham/henne tilbake det beløpet som er mottatt, og det på samme måte som selgeren mottok beløpet fra kjøperen, evt. kontaktløst til en konto som fastsatt av kjøperen. Selgeren betaler pengene tilbake til kunden 14 dager fra fratredelse fra kjøpsavtale. 
 •  
 • 5.9. Dersom kjøperen gis en gave sammen med selve varen, inngås avtalen mellom selger og kjøper med en klausul om at dersom kjøperen fratrer avtalen, slutter avtalen knyttet til en slik gave å gjelde og kjøperen forplikter seg til å - sammen med varen - levere tilbake til selgeren også gaven kjøperen har mottatt.  
 •  
 • 5.10. Retten til å fratre kjøpsavtalen gjelder ikke tilfeller som er omtalt i punkt 1.2.

6. TRANSPORT OG LEVERING AV VAREN

 • 6.1. Dersom transportform er avtalt på bakgrunn av et særlig krav fra kjøperen, er det kjøperen som bærer risikoen og eventuelle tilleggskostnader knyttet til denne typen transport.  
 •  
 • 6.2. Dersom selgeren i hht. kjøpsavtalen er forpliktet til å levere varene på det stedet som kjøperen har fastsatt i bestillingen, er kjøperen forpliktet til å ta imot varene idet de leveres.  
 •  
 • 6.3. Leveringsfristen som er oppgitt na nettstedets grensesnitt løper helt til betalingen er mottatt, med unntak av oppkrav og faktura med betalingsfrist.  
 •  
 • 6.4. Dersom det av en grunn som kjøperen er årsak til er nødvendig med flere forsøk på framsendelse av forsendelsen eller på annen måte enn det som er oppgitt i bestillingen, forplikter kjøperen seg til å betale for kostnader knyttet til gjentatt forsendelse av varer, hhv. utgifter knyttet til annen type forsendelse.  
 •  
 • 6.5. Idet varene mottas av speditøren, er det kjøperens plikt å kontrollere hvorvidt innpakningen er uskadet og i tilfelle noe ikke skulle stemme, informere transportøren om dette omgående. Skulle kjøperen oppdage at emballasjen er brutt, noe som tyder på uberettiget inntrengning, må ikke kjøperen ta imot forsendelsen fra speditøren.  
 •  
 • 6.6. Varer til land utenfor EU leveres i tråd med DAP-leveringsvilkår - med levering til bestemmelsesstedet (Incoterms 2010). Selgeren bærer ansvaret helt fram til det oppgitte bestemmelsesstedet. Selgeren forplikter seg til å fortolle varene ved eksport. Kjøperen har ansvar for å fortolle varene ved import.  
 •  
 • 6.7. Øvrige plikter og rettigheter partene har ved frakt av varer, vil kunne reguleres av selgerens separate leveringsvilkår, så framt slike foreligger.

7. RETTIGHETER SOM FØLGER AV MANGLENDE OPPFYLLELSE AV AVTALEN

 • 7.1. Avtalepartenes rettigheter og forpliktelser som følge av manglende oppfyllelse av avtalen håndheves gjennom de aktuelle allment gjeldende lovene og reglene (og da særlig bestemmelsene i Sivilrettslovens § 1914-1925, § 2099-2117 og § 2161-2174, i tillegg til lov nr. 634 fra 1992-lovsamlingen som gjelder forbrukervern, slik det går fram av ordlyden i senere bestemmelser). 
 •  
 • 7.2. Selgeren står overfor kjøperen ansvarlig for at varene, i det øyeblikket de mottas, er uten feil og mangler. Spesielt er det selgerens ansvar overfor kjøperen for at varene på det tidspunktet kjøperen mottar dem:
  • 7.2.1. Har de egenskapene som partene har blitt enige om at de skal ha og dersom slik avtale ikke foreligger, har varene de egenskapene som selgeren eller produsenten har beskrevet eller som kjøperen har forventet mht. varenes karakter og på bakgrunn av markedsføring som selgeren eller produsenten har stått for 
  • 7.2.2. Egner seg til det formålet som selgeren har oppgitt eller som varer av denne typen vanligvis brukes til 
  • 7.2.3. Gjennom sin kvalitet eller utførelse samsvarer med en vareprøve eller et mønster det er inngått avtale om, såframt kvaliteten eller utførelsen er fastsatt gjennom avtale om vareprøve eller mønster 
  • 7.2.4. Er korrekt i forhold til aktuell mengde, mål eller vekt og  
  • 7.2.5. Er i tråd med lovverkets bestemmelser.  
  •  
 • 7.3. Bestemmelsene som er oppgitt i forretningsvilkårenes ledd 7.2 kommer ikke til anvendelse når det gjelder varer som selges til en lavere pris pga. feil og mangler som det er avtalt rabatt for, evt. for slitasje på varer som følge av alminnelig bruk, når det gjelder brukte varer for feil og mangler som svarer til graden av bruk eller slitasje som varene oppviste da kjøperen overtok dem, evt. dersom dette ligger i varenes natur (karakter).  
 •  
 • 7.4. Dersom feil eller mangler viser seg i løpet av seks måneder fra da kjøperen overtok dem, vil varene bli ansett for å ha feil og mangler allerede på det tidspunktet da de ble overtatt av kjøperen. Kjøperen har rett til å gjøre sine rettigheter gjeldende for feil og mangler som forekommer på forbruksvarer innen en periode på 24 måneder fra da kjøperen overtok dem. Lamper til lyskastere er en forbruksvare med en begrenset levetid på 2000 hodin (tre måneder), så framt det ikke uttrykkelig er oppgitt noe annet. Når varenes levetid er over, regnes det som slitasje på varen som konsekvens av alminnelig bruk. For flere opplysninger, vennligst se reklamasjonsreglene.
 •  
 • 7.5. Rettigheter knyttet til manglende oppfyllelse av avtalen gjør kjøperen gjeldende overfor selgeren via selgerens hovedkontors adresse Karolína Koliášová, Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Tsjekkia, der mottak av reklamasjon er mulig mht. sortimentet av de varene som selges, evt. på hovedkontoret eller på stedet som virksomheten drives fra. Reklamasjonen regnes som framsatt i det øyeblikket da selgeren mottok de reklamerte varene fra kjøperen.  
 •  
 • 7.6. Øvrige rettigheter og plikter mellom partene som er knyttet til selgerens ansvar for feil og mangler reguleres av reklamasjonsreglene.

8. AVTALEPARTENES ØVRIGE RETTIGHETER OG PLIKTER

 • 8.1. Kjøperen får eiendomsrett til varene ved å gjøre opp for hele kjøpsprisen for varene.  
 •  
 • 8.2. Selgeren er ikke i forhold til kjøperen bundet av noen kodeks for sin opptreden slik det går fram av bestemmelsene i Sivilrettslovens § 1826, avsn. 1, bokstav e).  
 •  
 • 8.3. Behandling av forbrukerreklamasjoner sørger selgeren for via sin e-postadresse info@projektorer-lamper.no. Informasjon om behandling av reklamasjon fra kjøperen sender selgeren til kjøperens e-postadresse.  
 •  
 • 8.4. Det europeiske forbrukersentret i Tsjekkia, med hovedkontor på adressen Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Tsjekkia, og nettadresse http://www.evropskyspotrebitel.cz, er kontaktpunkt i hht. vedtak i EU-parlamentet og Rådet nr. 524/2013 av den 21. mai 2013 om løsning av forbrukertvister knyttet til netthandel og om endring i EU-vedtak nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EU (direktiv som gjelder løsning av forbrukertvister via nett).  
 •  
 • 8.5. Kjøperen tar med dette på seg risikoen for endringer i omstendighetene slik det går fram av Sivilrettslovens § 1765, avsn. 2.  

9. PERSONVERN

 • 9.1. Vern av personlig informasjon om en kjøper som er en fysisk person gis gjennom lov nr. 101/2000-samlingen om personvern, slik det går fram av ordlyden i senere forskrifter. Selgeren er registrert hos Datatilsynet med registreringsnummer 00069867. 
 •  
 • 9.2. Kjøperen samtykker i at følgende personopplysninger behandles: For- og etternavn, bostedsadresse (faktureringsadresse), identifikasjonsnummer, skatteidentifikasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer og adresse for levering av varen (i fortsettelsen kun omtalt under samlebegrepet „personopplysninger“).  
 •  
 • 9.3. Kjøperen samtykker i at selgeren behandler hans/hennes personopplysninger, og det med det formålet å sette i verk rettigheter og plikter som går fram av kjøpsavtalen og for å føre brukerkonto. Dersom kjøperen ikke velger noe annet alternativ, samtykker han/hun i at selgeren behandler hans/hennes personopplysninger også i den hensikt å sende informasjon og meldinger av kommersiell karakter til kjøperen. Samtykke i at personopplysninger behandles i sin fulle utstrekning i tråd med dette leddet er ikke noe vilkår som i seg selv vil gjøre det umulig å inngå kjøpsavtale.  
 •  
 • 9.4. Kjøperen er inneforstått med at han/hun ved registrering, på sin brukerkonto, samt ved gjennomføring av bestilling via nettstedets grensesnitt forplikter seg til å oppgi sine personopplysninger korrekt og sannferdig og at han/hun uten unødig trenering plikter å informere selgeren om endringer i sine personopplysninger.  
 •  
 • 9.5. Selgeren kan delegere oppgaven med å håndtere kjøperens personopplysninger til en tredjeperson som da vil håndtere denne informasjonen. Foruten personer som frakter varene, vil ikke selgeren gi personopplysninger til tredjepersoner uten kjøperens samtykke på forhånd.  
 •  
 • 9.6. Personopplysninger vil bli behandlet over en ikke-definert tidsperiode. Personopplysninger vil bli behandlet i elektronisk form på automatisert vis eller i trykt form på ikke-automatisert vis.  
 •  
 • 9.7. Kjøperen bekrefter at de oppgitte personopplysningene er nøyaktige og at han/hun har blitt underrettet om at personopplysningene gis på frivillig grunnlag.  
 •  
 • 9.8. I tilfelle kjøperen har mistanke om at selgeren eller den som håndterer bestillingen (ledd 9.5), behandler vedkommendes  personopplysninger på en måte som er i strid med vern av kjøperens person og privatliv eller er lovstridig, og da spesielt dersom personopplysningene er upresise mht. formålet med håndteringen, kan kjøperen gå til følgende skritt:
  • 9.8.1. Anmode selgeren eller saksbehandleren om forklaring 
  • 9.8.2. Anmode selgeren eller saksbehandleren om å ta affære og rette opp
  •  
 • 9.9. Dersom kjøperen anmoder om informasjon knyttet til behandlingen av hans/hennes personlige opplysninger, er selgeren forpliktet til å gi kjøperen denne informasjonen. Selgeren har rett til å for å oppgi informasjon ifølge forrige setning kreve et rimelig vederlag som ikke overstiger de kostnadene som er nødvendige for å yte informasjon.

10. ANSVAR OG SPREDNING AV INNHOLD

 • 10.1. Vi gjør oppmerksom på at vi mottar tekstinformasjon om varer og tjenester på denne nettbutikkens nettsider fra tredjeparter (produsenter og distributører av varer) og at denne informasjonen kan inneholde innholdsmessige eller tekniske unøyaktigheter. Dessuten vil de kunne bli endret når som helst, uten at det vil bli varslet om dette på forhånd.  
 • 10.2. Vårt ansvar for å på en skikkelig måte informere forbrukerne om egenskaper ved de produktene og tjenestene vi selger, opphører imidlertid ikke.  
 •  
 • 10.3. Det er nettstedets driftsansvarlige som er eieren av rettighetene til fotografiene av produktene. Fotografier kan ikke overtas eller spres uten skriftlig samtykke fra nettstedets driftsansvarlige.

 

11. ELEKTRONISK REGISTRERING AV OMSETNING

 • 11.1. Iht. lov om registrering av omsetning er selgeren forpliktet til å utstede en kvittering til kjøperen. Samtidig er selgeren forpliktet til å via nett registrere omsetningen som er oppnådd hos skattemyndighetene, og i tilfelle tekniske problemer senest innen 48 timer.
 •  
 • 11.2. Gjennom framsendelse av bestilling, samtykker kjøperen i at det utstedes og sendes en kvittering i elektronisk form. Kvitteringen sendes elektronisk som e-post i det øyeblikket den registrerte betalingen mottas til kjøperens e-postadresse. På anmodning fra kjøperen vil kvitteringen kunne utstedes i papirform og sendes som brev, evt. overleveres kjøperen personlig.

12. FRAMSENDELSE

 • 12.1. Kjøperen kan framsendes e-post til hans/hennes epostadresse.

13. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

 • 13.1. Dersom kjøperens bosted eller foretaksadresse befinner seg utenfor Tsjekkia, eller dersom det juridiske forholdet mellom partene inneholder et annet internasjonalt element, er kjøperen inneforstått med at forholdet mellom partene reguleres av det tsjekkiske lovverket. Dersom kjøperen er en forbruker og lovverket i det landet han/hun bor i gir høyere grad av vern for forbrukere enn det tsjekkiske lovverket, gis det ham/henne i juridiske forhold denne økte graden av vern.
 •  
 • 13.2. Dersom noen av bestemmelsene i forretningsvilkårene er ugyldige eller uvirksomme, evt. blir ugyldige eller uvirksomme, trer det istedenfor ugyldige bestemmelser i kraft bestemmelser med en mening som ligger så nært de ugyldige bestemmelsene som mulig. At én bestemmelse er ugyldig eller uvirksom, berører ikke de øvrige bestemmelsenes gyldighet.
 •  
 • 13.3. Kjøpsavtalen, inkl. forretningsvilkårene, arkiveres av selgeren i elektronisk form og er ikke tilgjengelig.
 •  
 • 13.4. Selgerens kontaktopplysninger: Postadresse: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Tsjekkia, e-postadresse info@projektorer-lamper.no, telefonnr. +47 21 56 98 58.

Vet du nå alt om lamper så er det bare å velge den rette

Lamper – lynrask veiledning

Finn riktig lampe på kun to tastetrykk

Projektorlamper

Lamper til TV