Hvorfor slutter lampen å lyse?

Som alle andre pærer har også projekorlamper og lamper til projeksjonsTVer begrenset levetid. Dessverre betyr det at nesten enhver eier av en projektor eller en projeksjonsTV må kjøpe en ny lampe flere ganger. Hvor mange ganger avhenger av hvor ofte og hvordan apparatet brukes.

Hva påvirker lampens levetid?

De fleste projektorlampene med høyere lysutgang har levetid på 2000 driftstimer – under ideelle forhold. Denne levetiden kan likevel ikke garanteres og, for å være ærlig, den oppnås ganske sjeldent. I praksis betyr det at hvis du bruker din projektor 2-4 timer per dag på et rent sted uten støv og røyk med romtemperatur, skal lampen vare omtrent 1500-2000 driftstimer. Ved en annen bruksmåte forkortes levetiden. Hvis du bruker apparatet 24 timer per døgn 7 dager i uka, er risikoen for at lampen utbrenner for tidlig høyest. Nyere projektorer, projektorer med lavere lysutgang og projeksjonsTVer har vanligvis lengre levetiden (skal angis i apparatets bruksanvisning). Angitt levetid gjelder kun de originale pærene. Hvis du bestiller en kompatibel lampe, med eller uten modul, levetiden kan være kortere.

Hvorfor slutter lampe å lyse?

For tiden brukes kvikksølvspærer i de fleste projektorene. De bruker en elektrisk lysbue mellom to elektroder i et lukket glassrom fyllt med gassblanding. Blandingen har i drift trykk på 200 standardatmosfærer (atm). Driftstemperaturen overstiger 1000 grader Celsius. Driften føres til deformasjon av materiell på elektrodene. Materiellet blir stadig minsket, derfor øker avstand mellom elektrodene. Jo høyere avstand, jo høyere spenning trenges for at lysbue kan lages og holdes. Så snart spenningen overstiger projektorens ballastegenskaper (apparat som styrer ladingen til pæren), lampen slutter å lyse. Lampen kan også slutte å lyse når levetiden oppnås. Projektorer vanligvis nekter å bruke lampen som har allerede oppnåd sin levetid – dette for sikkerhets skyld, slik at den ikke eksploderer. Projektor kan også slå lampen av for tidlig hvis den ikke kan avkjøles tilstrekkelig. Dette kan forårsakes enten av lampeproduksjonsfeil eller utilstrekkelig avkjøling på grunn av tilstoppede filtre, viftefeil eller blokkering av tilgang til luftåpningene til prosjektoren.

I nyere projektorer brukes det mer moderne pærer og deres lamper har derfor lengre levetid. Ved bruk av eko-modus, som skal forlenge lampens levetid er det mulig å oppnå levetiden på opptil 5000 driftstimer. Lysstyrke blir imidlertid lavere med bruk av eko-modus. Hva kan påvirke levetid av en lampe i projektor og hvordan kan du forlenge den vises i vår infografikk. Heldigvis får du garanti på lamper, og den kan beskytte brukeren mot at lampen brenner ut for tidlig.

Vet du nå alt om lamper så er det bare å velge den rette

Lamper – lynrask veiledning

Finn riktig lampe på kun to tastetrykk

Projektorlamper

Lamper til TV